Koordynator PPP - mgr Mirela Just

e-mail kontaktowy dla rodziców dzieci objętych
kształceniem specjalnym
w Przedszkolu nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych

 

 

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA

Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

1. Centrum Rehabilitacji Diagnozy i Terapii Dziecka EGOSELECT

ul. Krakowska 15

43-190 Mikołów
                                   

2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Terapis

ul. Skotnicka 2

43-190 Mikołów

tel. 690 303 465

 

3. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

ul. Ks. Bojdoła 3a

43-175 Wyry 

tel: (32) 218-70-01

 

4. In Corpore. Centrum diagnostyki i terapii

ul. Bażantów 2 Katowice

tel. 664 300 069

 

5. Centrum Terapii i Rozwoju SKARB

ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów