Nasze przedszkole po raz drugi przystępuje do akcji "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Celem akcji jest rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, kształtowanie kompetencji w zakresu rozumienia i tworzenia informacji oraz rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych, obywatelskich i kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W tym roku nasze przedszkole uczestniczy w europejskiej inicjatywie CodeWeek! Co to takiego? Europejski Tydzień Kodowania, inaczej CodeWeek, to oddolna inicjatywa promująca naukę programowania i umiejętności cyfrowych wśród osób w każdym wieku! Biorą w niej udział państwa europejskie (i nie tylko!), które uczestniczą w przyjacielskiej rywalizacji o zorganizowanie jak największej liczby wydarzeń związanych z nauką programowania.

 

Drodzy Rodzice 

 

W zakładce "Dla Rodziców" znajduje się instrukcja obsługi dla portalu Mobi - opłaty dla rodziców. 

Szanowni Rodzice

 

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi do Mobi Portal - 0płaty dla rodziców. 

Mobi Portal - opłaty dla rodziców 839 KB (pdf)

DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM – POPRAWA JAKOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE WRAZ Z DOSKONALENIEM KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polega na organizacji zajęć specjalistycznych oraz profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łaziskach Górnych.

Planowany rodzaj wparcia:

  1. Zajęcia terapii logopedycznej
  2. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
  3. Trening kompetencji społeczno – emocjonalnych
  4. Terapia pedagogiczna.

Rodzaj organizowanych w ramach projektu zajęć jest wynikiem dokonanej diagnozy i analizy potrzeb edukacyjno – wychowawczych oraz dysfunkcji zdiagnozowanych wśród łaziskich przedszkolaków.

Projekt jest również odpowiedzią na zdiagnozowane braki odpowiedniego wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz elementy wyposażenia placówek biorących udział w projekcie.

Przewidziano ponadto wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi brakami posiadanych kompetencji kadry pedagogicznej na terenie Miasta.

Okres realizacji: 2.08.2021-30.09.2022

Wartość projektu: 1 035 679,11 zł

Dofinansowanie: 880 327,24 zł