lp.   Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  17.01.-06.02.2023r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe
 07.02.-27.02.2023r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  28.02.2023r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  01.03.-06.03.2023r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  10.03.2023r.

 

Wnioski w wyznaczonym terminie należy składać w zaklejonej kopercie do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola.Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie Harmonogram i kryteria rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 Dokumentacja:

 

 

 

 

 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak
 
Nasze przedszkole zapewnia profesjonalne kształcenie i rozwijanie umiejętności dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasi Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, przekazujemy wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na możliwości i potrzeby dziecka.
Placówka realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  "Zbieram, poszukuje, badam". Dorota Dziamska, Marzena Buchant. Jego koncepcja dostosowana jest do założeń programowych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, został on też wyróżniony w konkursie MEN i CODN.
Cele edukacyjne i wychowawcze realizowane są w codziennych sytuacjach życiowych, zabawie i zajęciach. Zajęcia realizowane w przedszkolu zostały skupione wokół następujących obszarów edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod kształcenia:
•        wychowanie zdrowotno - ruchowe (kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, ruch rozwijający W. Sherborne, pedagogika zabawy KLANZA, drama);
•        wychowanie muzyczne;
•        wychowanie plastyczne;
•        kształcenie umiejętności matematycznych (E. Gruszczyk-Kolczyńska);
•        przygotowanie do nauki czytania i pisania (B. Rocławski, M. Bogdanowicz, I. Majchrzak, naturalna nauka języka).
Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami, w których Państwa pociechy zaspokajają potrzebę wewnętrznej aktywności i ciekawości świata, czują się bezpiecznie, swobodnie i szczęśliwe. Nasze przedszkole położone jest blisko lasu, między polami. Wokół nas panuje cisza nie zakłócona odgłosami miasta. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone dwa place zabaw, które są w miarę posiadanych środków uzupełniane w nowe urządzenia. Mamy nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne domowe posiłki.
U nas nie sposób się nudzić - czas spędzony w naszym przedszkolu to czas niezapomniany, radosny. To również czas spędzony na nauce poprzez zabawę, otwierający drzwi nowych możliwości, odkrywający i rozwijający predyspozycje i talenty, dający szanse na harmonijny rozwój Dziecka.

 

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

mgr Anna Soj – Dyrektor
 
Specjaliści:
mgr Dorota Pawlik – logopeda/katecheza 
mgr Mirela Just - psycholog
mgr Magdalena Dyrda - pedagog specjalny
mgr Katarzyna Białostocka - język angielski
 
 Nauczycielki:

mgr Angelika Koprek

mgr Magdalena Dyrda
mgr Monika Porwolik
mgr Natalia Grzegorzek - Fąfara
mgr Natalia Matysek
mgr Celina Skutela
mgr Weronika Jagielnicka
mgr Bożena Pstraś
mgr Aneta Gubała
mgr Karolina Świerkot
Ramona Foltyn
 
PERSONEL TECHNICZNY
Monika Kądziołka - intendent
Klaudia Czernecka - pomoc administracyjna
Grzegorz Wróbel - konserwator
 
Pracownicy kuchni:
Janina Karpowicz 
Halina Golemo
Joanna Kozubek
 
Pomoce nauczycieli:
Kubusie - Barbara Mitręga
Skrzaty- Angelina Kasperczyk
Biedronki - Bożena Smykla
Smerfy - Agnieszka Matusiak
Jeżyki - Zofia Ząbek
Krasnoludki- Justyna Kieł 
Motylki - Małgorzata Tulorz