Bezpłatny Informator dla dzieci, młodzieży, osób i rodzin potrzebujących pomocy i wsparcia - Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Łaziska Górne, Wyry

 

INFORMATOR "POMÓŻ SOBIE I INNYM" 724 KB (pdf)

Drodzy Rodzice 

 

W zakładce "Dla Rodziców" znajduje się instrukcja obsługi dla portalu Mobi - opłaty dla rodziców. 

Szanowni Rodzice

 

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi do Mobi Portal - 0płaty dla rodziców. 

Mobi Portal - opłaty dla rodziców 839 KB (pdf)

 Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych informujemy, że placówka NIE REALIZUJE zajęć w Wczesnego Wspomagania Rozwoju.