Razem z Małym Misiem w najstarszych grupach przedszkolnych  rozwijamy kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencje cyfrowe.

Nasze przedszkole po raz drugi przystępuje do akcji "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Celem akcji jest rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, kształtowanie kompetencji w zakresu rozumienia i tworzenia informacji oraz rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych, obywatelskich i kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W tym roku nasze przedszkole uczestniczy w europejskiej inicjatywie CodeWeek! Co to takiego? Europejski Tydzień Kodowania, inaczej CodeWeek, to oddolna inicjatywa promująca naukę programowania i umiejętności cyfrowych wśród osób w każdym wieku! Biorą w niej udział państwa europejskie (i nie tylko!), które uczestniczą w przyjacielskiej rywalizacji o zorganizowanie jak największej liczby wydarzeń związanych z nauką programowania.

 

Drodzy Rodzice 

 

W zakładce "Dla Rodziców" znajduje się instrukcja obsługi dla portalu Mobi - opłaty dla rodziców. 

Szanowni Rodzice

 

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi do Mobi Portal - 0płaty dla rodziców. 

Mobi Portal - opłaty dla rodziców 839 KB (pdf)