W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne GIS Przedszkole dysponuje max 72 miejscami dla dzieci. Ilość miejsc może ulec zmniejszeniu w zależności od sytuacji kadrowej przedszkola.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani z zapoznaniem się z Zarządzeniem wicedyrektora przedszkola dotyczącym następujących procedur:

  1. Procedury bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub  zachorowania na COVID -19  , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

oraz z Wnioskiem o wznowieniu opieki przedszkolnej w okresie epidemii. Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną klauzulę OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z wicedyrektorem przedszkola w terminie do 11 maja 2020r. włącznie.

zarzadzenie_nr_021.1.2020.pdfUsN

Koronawirus_-_Procedura_bezpieczenstwa(1).rtf

KORONAWIRUS_-_2020_PROCEDURY_POSTEPOWANIA_NA_WYPADEK_PODEJRZENIA_ZAKAZENIA.doc

Koronawirus_-_2020_-_wniosek.docx

Koronawirus_Uzupelnienie_klauzuli_w_zwiazku_z_COVID_19.docx