Kodeks przedszkolaka
 
JAKO WYCHOWANEK PRZEDSZKOLA MAM PRAWO DO:
- szacunku, czyli poszanowania mojej godności jako człowieka;
- niewiedzy, ponieważ dopiero odkrywam i uczę się poznawać świat;
- niepowodzeń i łez, bo nawet najlepsi mają swoje złe dni, kiedy wszystko się wali i sami nawet nie wiedzą dlaczego;
- upadków, bo błądzić jest rzeczą ludzką, a ja wiem, że upadam i popełniam błędy,
pozwól mi błądzić i radośnie wracać do poprawy;
- własności, mogę przynosić swoją ulubioną zabawkę raz w tygodniu;
- tajemnicy, bo są sprawy, o których nie mówi się wszystkim;
- radości, bo szczęście ma swoje źródło w moim wnętrzu, pragnę cieszyć się dobrem w sobie i pięknem otoczenia;
- wypowiadania swoich myśli i uczuć, bo pragnę dzielić się swoimi uczuciami;
- dnia dzisiejszego, ponieważ chcę być tym, kim jestem w tym dziecku, a nie przyszłym dorosłym człowiekiem, pociechą lub zabawką dorosłych.
Wiem, że mam wady i zalety, ale pozwólcie mi być lepszym!
 
 
PRAWA DZIECKA
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo wybierać w co się bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotykać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
 
 DZIECIOM W PRZEDSZKOLU NIE WOLNO:
 
- robić niebezpiecznych rzeczy, wychodzić samemu poza teren przedszkola, oddalać się od grupy bez wiedzy dorosłych, bez pytania wychodzić na dwór;
- krzywdzić dzieci np. bić, wyzywać, poniżać, wyśmiewać;
- niszczyć i zabierać cudzej własności bez pytania;
- innym przeszkadzać w pracy;
- oszukiwać;
- chlapać w łazience;
- bałaganić – trzeba sprzątać po sobie zabawki;
- innym kazać mówić brzydkich słów oraz namawiać do brzydkich rzeczy;
- skarżyć bez powodu.