Spotkanie Rady Rodziców 5 października
o godzinie 16.00