Przedszkole nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym „Moja wielkanocna kartka”
 
Cele konkursu:
- rozbudzenie kreatywności i twórczej inwencji dziecka,
- rozwijanie współpracy między rodzicem i dzieckiem,
- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
 Regulamin konkursu
 1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 6 im. Pod Topolą.
 2. Technika wykonania pracy jest dowolna- płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów.
 3. Format pracy nie powinien być większy niż A4.
 4. Każda praca konkursowa powinna zawierać opis (na odwrocie): imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwę grupy przedszkolnej, do której ono uczęszcza oraz imię i nazwisko rodzica bądź rodziców.
 5. Prace oceniane będę przez specjalnie powołane, niezależne jury. Decyzję jury są ostateczne.
  Kryteria oceny prac to: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
 6. Prace należy wrzucać do specjalnej skrzynki, termin składania prac do 20.03.2023r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.03.2023r. Najciekawsze prace będą nagrodzone.
 8. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Przedszkola nr 6 im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych oraz będą wyeksponowane na wystawie.
 9. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i opublikowania prac.
 
 Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:
Angelika Koprek i Natalia Matysek