Koordynator PPP - mgr Mirela Just

e-mail kontaktowy dla rodziców dzieci objętych
kształceniem specjalnym
w Przedszkolu nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych