Logo programu

 Nasza Placówka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025", którego celem jest zakup książek dla placówki przedszkolnej będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacja działań promujących czytelnictwo. 

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 3.750,00 zł z czego 3.000,00 pochodzi z budżetu państwa, a 750,00 stanowi wkład własny.