Nowy numer rachunku konta do opłat za przedszkole 

89 8436 0003 0000 0026 9019 0004