Dziękujemy wszystkim Rodzicom za tak liczny odzew na ogłoszoną przez nas w zeszłym tygodniu zbiórkę na rzecz potrzebujących osób z Ukrainy!