Razem z Małym Misiem w najstarszych grupach przedszkolnych  rozwijamy kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne, kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencje cyfrowe.