Nasze przedszkole po raz drugi przystępuje do akcji "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Celem akcji jest rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, kształtowanie kompetencji w zakresu rozumienia i tworzenia informacji oraz rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych, obywatelskich i kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.