Przedszkole numer 6 imienia „Pod Topolą” znajduje się przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 27 w Łaziskach Górnych.

Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.

W przedszkolu dzieci:

  • bawią się w sali i na placu zabaw,

  • uczą się,

  • odpoczywają,

  • chodzą na spacery,

  • jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.

Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.

W placówce odbywają się ponadto zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.

Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.
Przedszkole
pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.

Aby skontaktować się z przedszkolem można:

Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 32 224 33 56 lub 605 825 249.