Nasza strona zmieniła wygląd. Staramy się ją dostosować tak by stała się dostępna cyfrowo zgodnie z wytycznymi WCAG. WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.  Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych, a do takich należy przedszkole, muszą być dostępne cyfrowo.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
  • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
  • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności
  • SHIFT + ALT + s - przejście na stronę wyszukiwania informacji w witrynie
  • SHIFT + ALT + k - przejście na stronę zawierającą informacje kontaktowe