"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak
 
Nasze przedszkole zapewnia profesjonalne kształcenie i rozwijanie umiejętności dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Nasi Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Wobec rodziców placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, przekazujemy wiedzę pedagogiczną oraz uwrażliwiamy na możliwości i potrzeby dziecka.
Placówka realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  "Zbieram, poszukuje, badam". Dorota Dziamska, Marzena Buchant. Jego koncepcja dostosowana jest do założeń programowych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, został on też wyróżniony w konkursie MEN i CODN.
Cele edukacyjne i wychowawcze realizowane są w codziennych sytuacjach życiowych, zabawie i zajęciach. Zajęcia realizowane w przedszkolu zostały skupione wokół następujących obszarów edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod kształcenia:
•        wychowanie zdrowotno - ruchowe (kinezjologia edukacyjna P. Dennisona, ruch rozwijający W. Sherborne, pedagogika zabawy KLANZA, drama);
•        wychowanie muzyczne;
•        wychowanie plastyczne;
•        kształcenie umiejętności matematycznych (E. Gruszczyk-Kolczyńska);
•        przygotowanie do nauki czytania i pisania (B. Rocławski, M. Bogdanowicz, I. Majchrzak, naturalna nauka języka).
Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami, w których Państwa pociechy zaspokajają potrzebę wewnętrznej aktywności i ciekawości świata, czują się bezpiecznie, swobodnie i szczęśliwe. Nasze przedszkole położone jest blisko lasu, między polami. Wokół nas panuje cisza nie zakłócona odgłosami miasta. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone dwa place zabaw, które są w miarę posiadanych środków uzupełniane w nowe urządzenia. Mamy nowoczesną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne domowe posiłki.
U nas nie sposób się nudzić - czas spędzony w naszym przedszkolu to czas niezapomniany, radosny. To również czas spędzony na nauce poprzez zabawę, otwierający drzwi nowych możliwości, odkrywający i rozwijający predyspozycje i talenty, dający szanse na harmonijny rozwój Dziecka.