Grupa Motylki 2020/2021

6 - latki 

wychowawczynie: mgr Angelika Koprek 

                              mgr Marzena Bartecka