Od 2011 składamy regularne wizyty w Domu Spokojnej Starości im. Św. Ojca Pio w Łaziskach Górnych. Współpraca ta ma na celu chęć sprawiania osobom starszym oraz dzieciom przyjemności, radości z występów; „nie zapominanie” o osobach starszych, często schorowanych, będących częścią naszego otoczenia, uwrażliwienie na ich potrzeby. Uświadamiamy dzieciom, że życie to nie tylko piękno, młodość i zabawa, ale również niemoc i brak sił na wykonywanie prostych codziennych czynności, uczenie szacunku do osób starszych. Zarówno pensjonariusze, jak i nasi przedszkolacy bardzo cieszą się z tych spotkań.