Przewodnicząca: p. 
 

Z-ca przewodniczącej: p. 
 

Sekretarz/Skarbnik: p. 
 

 

 

Szanowni Rodzice!

Na wstępie chcieliśmy podziękować wszystkim Rodzicom za współpracę
w ubiegłym roku szkolnym i wyrazić nadzieję, że i ten rok będzie
równie udany 

Dziękujemy również za wszystkie złożone deklaracje i wpłaty.

 

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

56 84541066 3004 0038 0997 0001

Przy wpłacie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz
nazwę grupy.