Od poniedziałku nastąpi zmiana organizacji pracy placówki. Informacje  zamieszczone będą
na tablicach
poszczególnych grup.