Nasza strona zmieniła wygląd. Staramy się ją dostosować tak by stała się dostępna cyfrowo zgodnie z wytycznymi WCAG. WCAG to skrótowiec od Web Content Accessibility Guidelines czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.  Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych, a do takich należy przedszkole, muszą być dostępne cyfrowo.

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz następujących skrótów:
  • SHIFT + ALT + h - przejście na stronę startową
  • SHIFT + ALT + d - przejście na stronę poświęconą dostępności
  • SHIFT + ALT + s - przejście na stronę wyszukiwania informacji w witrynie
  • SHIFT + ALT + k - przejście na stronę zawierającą informacje kontaktowe

Przedszkole Nr 6 im. "Pod Topolą"

ul. kard. Wyszyńskiego 27

43-173 Łaziska Górne 

telefon: 32/2243-356

telefon komórkowy: +48 605 825 249

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z okazji kończącego się roku przedszkolnego składamy podziękowania rodzicom za aktywny udział w różnorodnych formach współpracy, a dzieciom życzymy udanego wypoczynku podczas wakacji, samych słonecznych dni, niezapomnianych przygód oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola. 

 

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia

 

Informacja o Przedszkolu numer 6 imienia Pod Topolą w Łaziskach Górnych w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ)

 

Przedszkole numer 6 imienia "Pod Topolą w Łaziskach Górnych, czyli w skrócie przedszkole znajduje się przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27 w Łaziskach Górnych.
Tutaj jest budynek przedszkola, do którego chodzą dzieci.

Budynek jest piętrowy.
Wejście do budynku ma ograniczenie w postaci jednego stopnia. Wejście nie jest odpowiednio szerokie dla osób poruszających się na wózku.
Przedszkole nie ma windy.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego w przedszkolu i online.
Na piętro wchodzi się schodami.
W przedszkolu nie ma ubikacji dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się miejsca do parkowania samochodów.

 

Czym zajmuje się przedszkole?
Przedszkole zapewnia opiekę i zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego i religii wyznania rzymskokatolickiego.
W przedszkolu dzieci bawią się w sali i na placu zabaw, uczą, odpoczywają, chodzą na spacery. 
Pomagamy rozwijać się wszystkim dzieciom,
również tym, które mają trudności w nauce oraz zdolnym.
 
Kontakt z przedszkolem – załatwianie sprawy
Aby załatwić sprawę możesz;
- wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- zadzwonić na numer telefonu
- napisać pismo i wysłać je na adres
Drzwi do przedszkola otwierane są ręcznie.
Należy nacisnąć dzwonek, aby ktoś je otworzył.
Kiedy wyjdzie pracownik, możesz zadać pytanie na interesujący cię temat. 
Gdzie jest dzwonek?
Dzwonek jest przy lewych drzwiach na ścianie po lewej stronie.

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE PRZEDSZKOLA NR 6 IM. POD TOPOLĄ
W ŁAZISKACH GÓRNYCH

 

Zgodnie z art. 31 i art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe., przedmiotem działalności przedszkola jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Zapewnienie każdemu dziecku, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7lat, warunków niezbędnych do jego rozwoju. Podnoszenie jakości pracy przedszkola i jego rozwój organizacyjny.
Na podstawie art. 13 powołanej wyżej ustawy Przedszkole nr 6 Im. Pod Topolą w Łaziskach Górnych, jest przedszkolem publicznym gdyż:
1. Realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2. Zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie;
3. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Szczegółową organizacją pracy przedszkola w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego i działające w przedszkolu związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.
Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
Obsługę finansową prowadzi Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Łaziskach Górnych
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady pedagogicznej.
Wewnętrzne akty prawne regulujące prace przedszkola powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola lub Uchwałą Rady pedagogicznej.