Konsultacje logopedyczne dla rodziców 
poniedziałek i czwartek  g. 13.00 - 13.30