Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 im. "Pod Topolą" w Łaziskach Górnych informujemy, że placówka NIE REALIZUJE zajęć w Wczesnego Wspomagania Rozwoju.