lp.   Rodzaj czynności   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  17.01.-06.02.2023r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe
 07.02.-27.02.2023r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  28.02.2023r.
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  01.03.-06.03.2023r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  10.03.2023r.

 

Wnioski w wyznaczonym terminie należy składać w zaklejonej kopercie do urny znajdującej się w przedsionku przedszkola.Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie Harmonogram i kryteria rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 Dokumentacja: