PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE KRASNOLUDKI

 

Listopad

Cele

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • nazywanie swojego miejsca zamieszkania
 • poznawanie symboli narodowych oraz legend polskich
 • rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę krótkich wierszy
 • rozbudzanie ekspresji artystycznej podczas wykonywania prac plastycznych
 • przeliczanie na konkretach, wykonywanie prostych działań dodawania i odejmowania
 • granie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych
 • rozróżnianie prawej i lewej strony
 • budowanie wypowiedzi na podany temat
 • śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru

 

Grudzień

 Cele

 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • wcielanie się w role, uczestniczenie w zabawach teatralnych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych
 • rozwijanie kompetencji matematycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
 • dokonywanie pomiarów długości

 

Styczeń

Cele

 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • rozbudzanie kreatywności artystycznej podczas malowania farbami, rysowania kredkami
 • rozpoznawanie zimowych zjawisk pogodowych
 • poznawanie ciekawostek o zwierzętach leśnych